ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ 1
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ 2
ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΠΑΙΣΙΟΣ 3
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 1 ΜΕΡΟΣ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 2 ΜΕΡΟΣ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 3 ΜΕΡΟΣ
4 ΜΕΤΕΩΡΑ ΕΥΧΗ